บ่ายวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. ได้นำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค มอบให้แก่ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคุณวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันดื่มนมโลก พร้อมนำขบวนรถแห่แจกผลิตภัณฑ์นมโคสดแท้ 100% ให้แก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาดื่มนมกันมากขึ้นเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร