ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 3 เครื่อง และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ศูนย์รับน้ำนมดิบพังทุย เลขที่ 116 หมู่ 5 บ้านดงเรือง ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  , ศูนย์รับน้ำนมดิบน้ำพอง เลขที่ 261 หมู่ 3 บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และศูนย์รับน้ำนมดิบศรีธาตุ เลขที่ 250 หมู่ 1 บ้านหัวนาคำ ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

Download (PDF, 5.79MB)