ขวดบรรจุโยเกิร์ตพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 100 มล.