ฝาปิดขวดอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 71.5 มิลลิเมตร รสมะเกี๋ยง จำนวน 100,000 ชิ้น