จ้างหน่วยงานภายนอกดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 (1)