อ.ส.ค. ขอประชาสัมพันธ์การประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบแรก จำนวน 18 ทีม ในโครงการ Workshopและประกวดแผนสื่อสารการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านเว็บไซต์ http://www.thai-denmarkworkshop.com/content.aspx?id=15 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม Workshop และการประกวดรอบภูมิภาคจากทีมนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 18 ทีม ในวันที่ 12-14 มกราคม 2561 ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี