แกลลอนบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 2,000 มิลลิลิตร (1)แกลลอนบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 2,000 มิลลิลิตร (1)