ประกาศประกวดราคาซื้อถังกรองเรซิ่นสแตนเลส ขนาด 1200 ลิตร + TOR_20180221_0001