ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อถังกรองคาร์บอนสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร_20180323_0001