ประกาศรายชื่อผู้สมัครและวันเวลาสัมภาษณ์บุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กำหนดสัมภาษณ์ผู้สมัครในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและวันเวลาสัมภาษณ์บุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กำหนดสัมภาษณ์ผู้สมัครในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ