ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันมินามาราธอน ไทย-เดนมาร์คครั้งที่ 2 

 1. ระยะทาง 7.5 Km
  – ประเภทบุคลากร อ.ส.ค.
  – ชาย-หญิง อายุต่ำกว่า 35 ปี รายชื่อ
  – ชาย-หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป รายชื่อ
  – ประเภทประชาชนทั่วไป
  – ชาย-หญิง อายุต่ำกว่า 15 ปี รายชื่อ
  – ชาย-หญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป รายชื่อ
 2. .ระยะทาง 10.5 KM
  – ประเภทประชาชนทั่วไป
  – ชาย-หญิง อายุ 15 – 24 ปี รายชื่อ
  – ชาย-หญิง อายุ 25 – 34 ปี รายชื่อ
  – ชาย-หญิง อายุ 35 – 44 ปี รายชื่อ
  หากรายชื่อตกหล่น ติดต่อ 055951095 และ Line @rst5479b

minmarathon2018 ครั้งที่ 2