ประกาศรายชื่อผู้เสนองานที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นและมีสิทธิ์ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา

โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์ค

ติดต่อสอบถาม

089-901-8024

ณภัทร (ผู้ประสานงาน)

Download (PDF, 1015KB)