ประกาศ สอบราคาซื้อฟิล์มยืด จำนวน 5400 ม้วน_20180328_0001