ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ประกวดราคาฟิล์มห่อนม UHT ขนาดกว้าง 200 มิลลิเมตร