ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36×200 cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) Slim