ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ประกวดราคาซื้อไดแคลเซียมฟอสเฟต จำนวน 365,000 กิโลกรัม