ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผลิตน้ำเชื่อและคลังเก็บน้ำเชื้อแช่แข็ง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ