ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ UHT ขนาด 48×125 cc.(นมไทย-เดนมาร์ค) Slim สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ