ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>สอบราคาซื้อเกลือป่น จำนวน 400,000 กิโลกรัม