ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ UHT ขนาด 36×250 cc.(นมไทย-เดนมาร์ค)  สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ