บ่ายวันที่ 30 พฤษภาคม 2561ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กล่าวประชาสัมพันธ์และเชิญชวน เนื่องในโอกาสวันดื่มนมโลก วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ทาง อ.ส.ค.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซป “นมยิ่งดื่มยิ่งดี” เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพ ด้วยการดื่มนมโคสดแท้ 100 % กันมากขึ้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#wordmilkday  #worldmilkday2018 #raiseaglass