ช่วงเช้าวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธาน Milk Board ได้ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมผู้ประกอบการ และผู้รับจ้างขนส่ง อาหารเสริม( นม) โรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 600 คน ณ ไร่อรุณวิทย์รีสอร์ท มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อร่วมรับฟัง การชี้แจง หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน การเก็บรักษา ในการส่งมอบนมโรงเรียนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน แก่เด็กนักเรียน โดย มีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ( นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์) และ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) และผู้บริหารในพื้นที่ ให้การต้อนรับ