วันที่ 2 กันยายน 2560 @ จังหวัดสงขลา ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร และพนักงานการตลาด สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ได้เยี่ยมชม ร้านภูรีออร์กานิค สาขา 2 หน้า ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งจำหน่ายสินค้าคุณภาพ เช่น นมไทย-เดนมาร์ค และ ผลิตภัณฑ์จาก ออร์กานิค
จากนั้น ผู้อำนวยการ ประชุมร่วมกับ สหกรณ์โคนมพัทลุง และ บริษัทยกถาวร เอเยนต์นมไทย-เดนมาร์ค เขตภาคใต้ เพื่อวางแผน การขยายตลาด กลุ่มนมเย็น ในเขตภาคใต้ตอนล่าง โดยจ้างสหกรณ์ฯพัทลุง ผลิต ให้บริษัทยกถาวร จัดจำหน่าย ภายใต้ การบริหาร และการควบคุมคุณภาพ โดย อ.ส.ค.