วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) มอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นส. อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ ) และ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายณรงค์ วงเณร ) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำกรอบหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคนม แบบครบวงจร ณ ศูนย์เรียนรู้ และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จ.สกลนคร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก น.สพ. วิษณุ ทรงกิตติ ประธานอนุกรรมการ ต่างประเทศและกิจกรรมพิเศษ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ และทีมงาน จากกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นวิทยากรโดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ( ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง ) รองผู้อำนวยการ (นายปัญญาวัฒน์ บำรุงรส ) ให้การต้อนรับ พร้อมกับคณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ด้วย