ช่วงบ่ายวันที่ 25 มิถุนายน 2562 น.สพ. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. และคณะกรรมการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร อ.ส.ค. ร่วมเชิญชวนรณรงค์บริโภคนม ซึ่งจัดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภายใต้โครงการรักเรา รักสุขภาพ รักธรรมชาติ รักโลก เพื่อเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานหันมาดื่มนมกันมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ก่อนการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ