ช่วงบ่ายวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 น.สพ. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. และคณะกรรมการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย ่ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร อ.ส.ค. ร่วมเชิญชวนรณรงค์บริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ( World Milk Day ) 1 มิถุนายน 2562 ก่อนการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ