ช่วงเช้าวันที่ 18 และ วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562) พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแผนกควบคุมคุณภาพหลังการก่อสร้างเสร็จจากที่ได้รับงบลงทุนในปี 2561 เพื่อรองรับการจัดทำระบบคุณภาพ ISO/IEC17025:2017 ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์