วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค.พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ยกถาวร จำกัด ตัวแทนจำหน่ายพื้นที่ภาคใต้ พร้อมตรวจเยี่ยมร้านค้าที่มีผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค จำหน่าย (ร้านเค.แอนด์.เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง,phuree organicMarket) ณ จังหวัดสงขลา