ช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 น.สพ. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับการเลื่อนเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง และแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณราชการ โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานภายในงาน และทาง อ.ส.ค. ได้ร่วมออกบูธเพื่อแจกผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คแก่ผู้บริหารและผู้ร่วมงานเลี้ยง ณ ห้องประชุม7 ชั้น5 กรมส่งเสริมการเกษตร