วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการปรับปรุงโรงงานนมเชียงใหม่ (สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน) โดยมีนายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยพนักงาน สภ.นบ. ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2561 และ KPI ประจำปี 2562 ของ สภ.นบ. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน