วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมร้านไทย – เดนมาร์ค (Thai Denmark Milk Shop) พร้อมด้วยนายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน เพื่อตรวจเยี่ยมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมภายใต้แบรนด์สินค้า ไทย – เดนมาร์ค ณ ร้านไทย – เดนมาร์ค มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ร้านไทย – เดนมาร์ค โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) และเข้าเยี่ยมลูกค้าร้านมนต์นมสด จังหวัดเชียงใหม่