วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง อ.ส.ค. ณ สำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี