ช่วงบ่ายวันที่ 9 กันยายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค.ให้การต้อนรับนายวิทวัส ชัยปาณี ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ CG/CSR ให้เกียรติเดินทางเข้าพบและเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ บริษัทช้าง ขอนแก่น จำกัด บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสินเทรดดิ้ง และเยี่ยมตัวแทนร้าน Thai-Denmark Mlik Land สาขาที่ 10 ณ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น