ปิดรับสมัครโครงการ “ปั่นจักรยานนมไทย-เดนมาร์ค สืบสานโคนมอาชีพพระราชทาน”

แล้วตั้งเเต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป