ช่วงสายวันที่ 4 มกราคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยม บริษัท มหาคลังศิลา จำกัด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายไอศครีม ไทย-เดนมาร์ค ในเขตภาคเหนือตอนบน