วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการอ.ส.ค. มอบหมายให้ นายปภิณวิทย์ วิจารณ์ปรีชา หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ เป็นผู้แทน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานอ.ส.ค. ร่วมแสดงความยินดี กับ นายสมพร ศรีเมือง ดำรงตำแหน่งใหม่เป็นรองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ ดำรงตำแหน่งใหม่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. โดยได้มีพิธีไหว้ ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าพ่อบุญลือ ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง ศาลพระนเรศวร ต่อจากนั้นผู้บริหารและพนักงานอ.ส.ค.ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และถ่ายภาพร่วมกัน ณ สำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี