บ่ายวันที่ 19 มีนาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้เป่าเค้กวันเกิดและกล่าวคำขอบคุณแก่ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน และพนักงาน อ.ส.ค. ที่ได้ร่วมกันจัดงานฉลองวันเกิด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ก่อนมีการประชุมพนักงานระดับ หัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ทั้งนี้ มีผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมกันมอบกระเช้าและของขวัญเพื่อร่วมแสดงความยินดีและอวยพรวันเกิด กันอย่างเนืองแน่น