วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ดูงาน ณ รัฐ Sao Paulo , Brazil
ช่วงเช้า ที่ เมือง Marilia ดูงานโรงงานผลิตชีส จากควายนม ภายใต้แบรนด์ “White Milk 1” ในผลิตภัณฑ์ Fresh Cheese และ Mozzarella คุณภาพดี ที่ความต้องการตลาดเพิ่มสูงขึ้น 10 – 20 % ต่อปี

ช่วงสาย เดินทางเยี่ยมชมฟาร์ม Fazenda Campo Verde ผลิตและจำหน่ายพ่อและแม่พันธุ์โคเนื้อพันธุ์ Red Brahman และ Nelore เลี้ยงแบบปล่อยทุ่งหญ้า ขยายพันธุ์ด้วยวิธีปฏิสนธิในหลอดแก้ว (IVF) มีโคเนื้อ รวม2,200 ตัว

ช่วงบ่าย เดินทางไปยังเมือง Herculandia ดูงานโรงงานนม UHT และ พาสเจอไรซ์ แบรนด์ Hercules ด้วยกำลังการผลิต 400 ตัน/วัน

ช่วงเย็น เข้าเยี่ยมชมฟาร์มโคเนื้อ Fazenda Monte Serrat ซึ่งผลิตและจำหน่ายโคพันธุ์ลูกผสม Angus กับ Nelore สำหรับเลี้ยงขุนขายเป็นเนื้อโค