วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ณ เมือง Passoa รัฐSao Paulo ,Brazil ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. และคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ เดินทางดูงานฟาร์มโคนม Fazenda Santa Luzia เป็นฟาร์มที่มีความเชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์โคนมพันธุ์ Gyr และ Girolando และการนำเทคโนโลยีปฏิสนธิในหลอดแก้ว (IVF) นำมาขยายพันธุ์โคนม เพื่อการจำหน่าย Sexing Embryo และโคนมมีชีวิตเพื่อการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศละตินอเมริกา และทวีปแอฟริกา