ช่วงบ่ายวันที่ 24 เมษายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค. และพนักงาน อ.ส.ค. ร่วมรดน้ำขอพร นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. และคณะกรรมการ อ.ส.ค. เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ก่อนการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 5/2561 ณ บริเวณห้องโถงทางเข้าห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ