วันที่ 17 เมษายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 แก่คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้
1. นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. และประธานอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.
2. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.
3.นายวิเชียร ผลวัฒนสุข ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.
4.นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล อนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.
พิธีรดน้ำขอพรจัดขึ้น ณ บริเวณห้องโถงทางเข้าห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ