ช่วงบ่ายวันที่ 21 เมษายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานฯ หลังจากนั้นผู้อำนวยการได้ให้เกียรติเป็นประธานสรงน้ำพระและคณะผู้บริหารร่วมให้พรกับผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น