วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) ร่วมชมงาน Shenzhen International Internet of Things Exhibition ที่ Shenzhen Convention & Exhibition ตามที่ได้รับเชิญจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมชมงานด้านไอที กับผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่เป็นลูกค้าของ TOT ในช่วงระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน