เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และคณะผู้บริหาร อ.ส.ค.ให้เกียรติจับ Milk Card เพื่อมอบรางวัลผลิตภัณฑ์นม Thai-denmark ให้ดื่มฟรีวันละ 1 กล่องเป็นระยะเวลา 1 ปี ให้แก่ผู้โชคดี จำนวน 10 ท่าน ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคนม และรณรงค์ให้พนักงาน อ.ส.ค. ดื่มนมพร้อมกับรณรงค์ให้พนักงานแกะ ดื่ม พับ เก็บ เพื่อรวบรวมนำกล่องนมไป recycle ภายใต้โครงการ รักเรา รักสุขภาพ รักธรรมชาติ รักโลก ณ สำนักงาน อ.ส.ค. อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี