วันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ( ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) ให้เกียรติ ร่วมกิจกรรม ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ดังนี้
1. นำผลิตภ้ณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค มอบให้เด็กนักเรียน โรงเรียน NAWARAT ซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เพื่อรณรงค์ และ ประชาสัมพันธ์ นมไทยเดนมาร์ค ร่วมกับ บริษัทจันดาเทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค ในประเทศเมียนมา
2. สำรวจตลาด ผลิตภัณฑ์นม ในโมเดิร์นเทรด เพื่อตรวจสอบราคาจำหน่ายของแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค เปรียบเทียบกับแบรนด์นำเข้า จากประเทศไทย เช่น นมโชคชัย นมดัชมิลล์ และ นมจาก ต่างประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น ตลอดจนการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและการทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเมืองย่างกุ้ง
3. การประชุมร่วม กับผู้แทนจำหน่าย บริษัทจันดาเทรดดิ้ง จำกัด และ MyaPale’ Thwe,Co.Ltd.เพื่อ รับทราบปัญหา ในเรื่องโครงสร้างราคาจำหน่าย พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อ ให้สามารถแข่งขันและเพิ่มยอดการจำหน่าย ในประเทศเมียนมาร์ ได้