ช่วงบ่ายวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงงานนม ปราณบุรี จากนั้น ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้บริหารสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ เพื่อติดตาม การปรับปรุงและติดตั้งเครื่องบรรจุ ซึ่งจะหมดสัญญาสิ้นปีนี้ ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ อ.ปราณบุรี จ.ปรจวบคีรีขันธ์