ช่วงเช้าวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค.ให้เกียรติเข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 39 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ