ช่วงบ่ายวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำรวจพื้นที่และร่วมประชุมหารือ เพื่อเตรียมการวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ซึ่งกำหนดการจัดงานในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี