เช้าวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ( ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ )พร้อมผู้บริหาร เข้าเยี่ยม บริษัท Tetra Pak ( Korea ) และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ ข้อมูลการตลาดผลิตภัณฑ์นมและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่นำมาซึ่งนวัตกรรมการพัฒนาผลิคภัณฑ์นมชนิดใหม่ของเกาหลี นอกจากนี้ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จาก การสำรวจตลาดในร้านสะดวกซื้อ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา การผลิตและการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค ณ Tetra Pak (Korea) กรุงโซล ประเทศเกาหลี