วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ มร.อูฟฟ์ วอลช์เชล เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย พร้อมภรรยา และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชม ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ ที่ก่อกำเนิดโคนมอาชีพพระราชทาน แหล่งผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค